Nattovena (Saf Nattokinase)

 

NATTOVÉNA, DÜNYADA İLK ULTRA KONSANTRASYONLU (4,000 FU) NATTOKINASE TAKVİYEDİR.

VÜCUTTAKİ FİBRİN DENGESİZLİKLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR. 

NEPRİNOL AFD

NEPRINOL, SAĞLIKLI KAN DOLAŞIMI VE İMMÜN FONKSİYONLARINI DESTEKLEYEN SİSTEMİK ENZİMLER VE ANTİOKSİDANLAR İÇEREN BİR KARIŞIMDIR.